Dây đeo & khóa

 • Stainless Steel Bands–General Purpose Binding Strap

  Dây thép không gỉ – Dây buộc mục đích chung

  Thông tin kĩ thuật
  1. Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316, Sắt mạ kẽm
  2. Lớp phủ: Bột nylon 11, bột Polyester / Epoxy
  3. Nhiệt độ làm việc: -40 ℃ đến 150 ℃
  4. Mô tả: Hoàn toàn màu đen
  5. Tính dễ cháy: Chống cháy
  6. Các tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại

 • Stainless Steel Cable Ties-Tiger Teeth Buckles

  Dây cáp thép không gỉ-Khóa răng hổ

  Thông tin kĩ thuật
  Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316 hoặc 201
  Mô tả: Hoàn toàn bằng kim loại
  Nhiệt độ làm việc: -80 ℃ đến 150 ℃
  – Tính dễ cháy: Chống cháy
  –Tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại

 • Stainless Steel Cable Ties-Tiger Teeth Buckles

  Dây cáp thép không gỉ-Khóa răng hổ

  Thông tin kĩ thuật
  Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316 hoặc 201
  Mô tả: Hoàn toàn bằng kim loại
  Nhiệt độ làm việc: -80 ℃ đến 150 ℃
  – Tính dễ cháy: Chống cháy
  –Tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại

 • Stainless Steel Cable Ties-Tiger Teeth Buckles

  Dây cáp thép không gỉ-Khóa răng hổ

  Thông tin kĩ thuật
  Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316 hoặc 201
  Mô tả: Hoàn toàn bằng kim loại
  Nhiệt độ làm việc: -80 ℃ đến 150 ℃
  – Tính dễ cháy: Chống cháy
  –Tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại

 • Stainless Steel Cable Ties- Epoxy Coated Bands

  Ties cáp thép không gỉ- Băng phủ Epoxy

  Thông tin kĩ thuật
  Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316 hoặc 201
  Mô tả: Hoàn toàn màu đen
  Nhiệt độ làm việc: -80 ℃ đến 150 ℃
  – Tính dễ cháy: Chống cháy
  –Tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại

 • Stainless Steel Cable Ties- Epoxy Coated Bands

  Ties cáp thép không gỉ- Băng phủ Epoxy

  Thông tin kĩ thuật
  Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316 hoặc 201
  Mô tả: Hoàn toàn màu đen
  Nhiệt độ làm việc: -80 ℃ đến 150 ℃
  – Tính dễ cháy: Chống cháy
  –Tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại

 • Stainless Steel Cable Ties-Uncoated Bands

  Dây cáp thép không gỉ-Dây đeo không tráng

  Thông tin kĩ thuật
  Vật chất: Lớp thép không gỉ 304 hoặc 316 hoặc 201
  Mô tả: Hoàn toàn bằng kim loại
  Nhiệt độ làm việc: -80 ℃ đến 538 ℃
  – Tính dễ cháy: Chống cháy
  –Tính chất khác: Chống tia cực tím, không chứa Halogen, Không độc hại